Schoonheidssalon "Metamorfose"
Schoonheidssalon Metamorfose

Stoelmassage voor Bedrijven

Waarom stoelmassage in uw bedrijf?

U, als werkgever, zorgt graag goed voor uw personeel.
U bent gebaat bij fitte en ontspannen werknemers. Op die manier zijn uw werknemers beter bestand tegen stress. Stoelmassage is een manier om bij te dragen aan het welzijn van uw werknemers.

Uw werknemers ervaren deze massage dan ook als een zorgzaam schouderklopje van hun werkgever.

De massage werkt preventief, ontspannend en verfrissend, maar lost ook vaak kwalen op!

De massage duurt 15-20 minuten dus niet langer dan een koffie pauze, maar heeft wel meer effect dan een koffiepauze. De werknemer kan zich na de massage beter concentreren. Ook de kans op RSI, burn-outs, en andere stress gerelateerde klachten neemt af en daardoor kan het ziekteverzuim tegengegaan worden. De persoonlijke aandacht zal door uw werknemer zeer gewaardeerd worden.

  

Ook leuk inzetbaar voor:

  • Bedrijfsfeesten
  • Evenementen
  • Beursen (publiekstrekker)
  • Relatiegeschenk
  • 50 jarige werknemer/ster
  • Jubilaris
  • Laatste werkdag
  • Secetaressedag
  • Dag van de zorg
  • Verwendag

 

Proefsessie?

Heeft u de intentie om stoelmassage te introduceren in uw bedrijf, maar u wilt eerst weten waar u aan begint en het aan den lijve ondervinden?
U kunt mij altijd bellen of mailen om bij u langs te komen voor een demonstratie.
Ik pak dan mijn stoel op, kom naar uw bedrijf en geef geheel vrijblijvend een stoelmassage aan de directeur en twee medewerkers.

 

Contracten.

Ik werk niet met langdurige contracten.
Vrijheid, blijheid……. TOCH?

 

Werkkostenregeling belastingdienst en stoelmassage

Met ingang van 1 januari 2011 treedt de werkkostenregeling 2011 in. Deze regeling vervangt de oude regeling van de belastingdienst die de vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel regelt. De werkkostenregeling 2011 brengt ingrijpende veranderingen met zich mee.
In de nieuwe regeling van de belastingdienst mag u als werkgever uw personeel tot een maximum van 1,4% van de totale loonsom laten profiteren van vergoedingen en verstrekkingen. Het is niet langer noodzakelijk om deze vergoedingen per werknemer bij te houden, dat kan bedrijfsbreed. 
Een stoelmassage wordt in de werkkostenregeling 2011 gezien als arbovoorziening. Arbovoorzieningen behoren tot de ‘nihil’ waardering en gaan niet ten koste van het forfait van 1,4%. Stoelmassages kunnen op grond hiervan onbeperkt worden verstrekt aan de werknemers. Ook kan aan werknemers de mogelijkheid worden geboden om met brutoloon stoelmassages aan te schaffen.


Kosten van de stoelmassage aftrekbaar voor de werkgever

Als onderdeel van het arbobeleid kan een werkgever beslissen aan de medewerkers de mogelijkheid te bieden om periodiek deel te nemen aan een shiatsu stoelmassage of shiatsubehandeling. Met ingang van de nieuwe werkkostenregeling 2011 worden deze door de belastingdienst zonder verdere voorwaarden als een vrije verstrekking beschouwd en is deze aftrekbaar van de loonbelasting. 
De tarieven van de stoelmassage zijn afhankelijk van de omvang en het type stoelmassage dat gewenst is.

 

BTW Stoelmassage aftrekbaar

Tevens kan de in rekening gebrachte BTW over de stoelmassage in mindering worden gebracht op de omzetbelasting. Voor overheidsinstanties is de BTW in enkele gevallen (gedeeltelijk) terug te vorderen.

 

Kosten van de stoelmassage voor rekening medewerker

Als werkgever kunt u medewerkers de mogelijkheid bieden om op eigen kosten deel te nemen. De ruimte wordt dan door uw organisatie ter beschikking gesteld. De kosten kunnen door de medewerker rechtstreeks aan de masseur worden voldaan of via de loonadministratie van uw organisatie. Met de werkkostenregeling 2011 zijn de mogelijkheden hiervoor door de belastingdienst verruimd. Indien de kosten via de loonadministratie worden betaald, dan kunnen deze voor de medewerker aanzienlijk lager uitvallen. Tevens bestaat in een beperkt aantal gevallen de mogelijkheid de kosten van de stoelmassage vergoed te krijgen door de zorgverzekeraar.

Voor actuele informatie zie www.belastingdienst.nlSchoonheidsbehandeling

KVK: 30067301

Schoonheidssalon
"Metamorfose"


Gaasbeekheem 9
3907 ND Veenendaal
0318-516670
06-20150023